^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

Czytaj więcej...Celem akcji jest wyposażenie najbiedniejszych dzieci w wyprawki szkolne oraz uświadomienie społeczeństwu problemu ubóstwa, jego wagi, rozmiarów i konsekwencji i konieczności podjęcia konkretnych działań.

Czytaj więcej...- poprawa sytuacji osób potrzebujących poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemu głodu i ubóstwa - wzrost aktywności społeczeństwa polskiego na polu pomocy społecznej poprzez uświadomienie mu zagrożeń związanych ze zjawiskami głodu i niedożywienia.

Czytaj więcej...Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sytuację osób potrzebujących poprzez włączenie ich w działania na rzecz potrzeb społeczności lokalnej, - wsparcie osób starszych, samotnych i chorych w okresie przedświątecznym poprzez wspólne działania zarządów rejonowych i Szkolnych Kół PCK.

Czytaj więcej...

PRZEKAŻ JĄ DALEJ...

Działania mają na celu ukazanie problemu, jakim jest AIDS zarówno w wymiarze statystycznym jak i społecznym; uświadomienie społecznościom lokalnym, a w szczególności młodzieży, prawdy o HIV/AIDS; przekazanie wiedzy o drogach zakażenia wirusem; rozwinięcie postawy akceptacji, tolerancji i pomocy ludziom chorym; umożliwienie pokonania strachu przed codziennymi kontaktami z osobami żyjącymi z HIV/AIDS; zamanifestowanie tolerancji i solidarności międzyludzkiej

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu