^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

Czytaj więcej... Od 1 do 30 czerwca 2023 r. trwała III Akcja Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego, Jarosławskiego i Lubaczowskiego. Kilkuset żołnierzy, strażaków, celników, policjantów, strażników granicznych, ochrony kolei i funkcjonariuszy służby więziennej, dla uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy przypadającego corocznie 14 czerwca, oddało wiele litrów tego, życiodajnego płynu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Od 1 do 30 czerwca 2022 r. trwała II Akcja Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego, Jarosławskiego i Lubaczowskiego. Kilkuset żołnierzy, strażaków, celników, policjantów, strażników granicznych, ochrony kolei i funkcjonariuszy służby więziennej, dla uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy przypadającego corocznie 14 czerwca, oddało wiele litrów tego bezcennego leku.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Człowiek realizuje się w pełni, gdy czyni dar z siebie. Od 1 do 30 czerwca 2021 r. trwała I Akcja Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego, Jarosławskiego i Lubaczowskiego. Kilkuset żołnierzy, strażaków, celników, policjantów, strażników granicznych, ochrony kolei i funkcjonariuszy służby więziennej, dla uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy przypadającego corocznie 14 czerwca, oddało wiele litrów tego, niczym nie zastąpionego leku.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 W związku z epidemią koronawirusa i znacznym ograniczeniem liczby oraz częstotliwości akcji honorowego krwiodawstwa, w bankach krwi jest bardzo trudna sytuacja. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie o pilne uzupełnienie braków krwi odpowiedzieli krwiodawcy z terenu powiatu lubaczowskiego.

Czytaj więcej...

 W dniu 17.06.2020 roku odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa, zorganizowana przez klub HDK „Florian” w Cieszanowie przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Do punktu poboru krwi zarejestrowało się 44 osoby, jednak z przyczyn zdrowotnych lub innych istotnych czynników mających wpływ na zakwalifikowanie do donacji nie wszyscy zostali dopuszczeni do oddania krwi. Ostatecznie krew została pobrana od 32 krwiodawców co dało łącznie 14,4 litra tego bezcennego leku. Uczestnicy akcji otrzymali od RCKiK w Rzeszowie i klubu HDK „Florian” drobne upominki, w postaci koszulki i słodyczy.

Relacja na:

https://www.youtube.com/watch?v=VD8CHqz3fdQ

https://www.facebook.com/152780798800079/videos/291239152253690 --

Paweł Zaborniak Inspektor w UMiG Cieszanów

Czytaj więcej...

"CZARNE ANIOŁY POWIATU LUBACZOWSKIEGO I ICH GORĄCA KREW" – to hasło akcji, której celem było propagowanie honorowego oddawania krwi przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhny i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w maju 2020 r. Zawodowcy i ochotnicy podzielili się tym życiodajnym płynem podczas wizyt w RCKiK w Rzeszowie, a także w czasie akcji „Motoserce” w Horyńcu Zdroju.

Czytaj więcej...

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu