^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

POMOC SOCJALNA

Polski Czerwony Krzyż świadczy pomoc socjalną rodzinom wielodzietnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W miarę pozyskanych środków finansowych organizuje kolonie letnie dla dzieci z najuboższych rodzin, udziela doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej, opłaca dożywianie w szkołach, pomaga także pogorzelcom, powodzianom i ofiarom innych katastrof. Prowadzi również ośrodki opiekuńcze PCK.

HONOROWE KRWIODAWSTWO

Szeroką działalność prowadzi PCK w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Zadania realizuje głównie za pośrednictwem klubów HDK PCK. Około 500. 000 osób bezpłatnie oddaje co roku ponad 400. 000 litrów krwi.

MŁODZIEŻ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Sześćdziesiąt procent wszystkich członków  PCK to młodzież. Najmłodsze dzieci - członkowie klubów "Wiewiórka" - zapoznają się z podstawowymi nawykami i zasadami zdrowego stylu życia. Młodzież zdobywa umiejętności udzielania pierwszej pomocy, organizuje warsztaty szkoleniowe na temat: przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi,nikotynizmowi, zapobiegania AIDS, a także akcje i imprezy związane z ochroną zdrowia i ekologii. Młodzież opiekuje się również osobami starszymi, samotnymi i bezdomnymi. Starsi wiekiem i doświadczeniem  działają w grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

PROMOCJA ZDROWIA

Polski Czerwony Krzyż prowadzi znaczące działania w propagowaniu zdrowego stylu życia. Każdego roku organizowanych jest kilkadziesiąt tysięcy akcji oświatowo - zdrowotnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym.

RATOWNICTWO

PCK szkoli młodzież i dorosłych w udzielaniu pierwszej pomocy. W stowarzyszeniu działają też grupy ratownictwa socjalnego spieszące z pomocą podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Ponadto pod znakiem CzerwonegoKrzyża działają grupy ratownictwa medycznego i drogowego.

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH AKCJACH POMOCY CZERWONEGO KRZYŻA

Na apel Federacji, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia kraju dotkniętego klęską, Polski Czerwony Krzyż w miarę swoich możliwości uczestniczy w międzynarodowych akcjach pomocy dla ofiar klęsk, katastrof, konfliktów zbrojnych. Udzielanie pomocy jest naszym moralnym obowiązkiem, a zarazem odpowiedzią na pomoc, jaką w ubiegłych latach otrzymywaliśmy od innych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża.

POMOC CUDZOZIEMCOM

Polski Czerwony Krzyż udziela pomocy przebywającym w Polsce uchodźcom, uciekinierom wojennym i innym cudzoziemcom znajdującym się w trudnej sytuacji. Naszymi podopiecznymi są przede wszystkim rodziny z małymi dziećmi, osoby upośledzone, kobiety w ciąży. Ponadto udzielamy cudzoziemcom porad i informacji o ich statusie prawnym w Polsce, a także ułatwiamy kontakty z bliskimi pozostającymi w rodzinnym kraju.

BIURO INFORMACJI I POSZUKIWAŃ

Na mocy ustawy o PCK i Konwencji Genewskich ZG PCK z pomoca państwa prowadzi Biuro Informacji i Poszukiwań. Zajmuje się ono ustaleniami losów ludzi poszkodowanych podczas wojen i konfliktów zbrojnych, uczestnictwem w ekshumacjach, wydawaniem im lub ich rodzinom stosownych dokumentów i informacji.

UPOWSZECHNIANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO

W ZG PCK od kilku lat przy poparciu i pomocy MKCK działa Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Ośrodek realizuje program upowszechniania prawa humanitarnego wśród ludności cywilnej, zwłaszcza młodzieży.

Źródło: ulotka PCK "Pomagamy potrzebującym - Bądź z nami"

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu