^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

..................

Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"

zasluzonyiii.jpg

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej III stopnia)

przysługuje honorowemu dawcy krwi:

 

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (15 litrów osocza lub 6 donacji płytek krwi),
 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (20 litrów osocza lub 9 donacji płytek krwi),

zasluzonyii.jpg

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej II stopnia)

przysługuje honorowemu dawcy krwi:

 

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (30 litrów osocza lub 12 donacji płytek krwi),
 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (40 litrów osocza lub 17 donacji płytek krwi),

zasluzony1.jpg

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej I stopnia)

przysługuje honorowemu dawcy krwi:

 

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (45 litrów osocza lub 18 donacji płytek krwi),
 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (59 litrów osocza lub 24 donacje płytek krwi),

Tytuł i odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadawane są przez Polski Czerwony Krzyż. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1324).

  "Kryształowe Serce

krysztaloweserce.jpgWyró­żnienie moż­e być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa w PCK. Mogą je otrzymać osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Prowadziły systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:

 • krwiodawcy - odznakę Zasłu­żonego Honorowego Dawcy Krwi pierwszego stopnia i Odznakę Honorową PCK drugiego stopnia.
 • pozostali działacze - Odznakę Honorową PCK pierwszego stopnia.

Wyróż­nienie przyznaje jeden raz w roku Kapituła, która stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Do jego wręczania upowa­żnieni są członkowie KR HDK oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK.

  Odznaka "Honorowy Dawca Krwi

- Zasłużony dla Zdrowia Narodu

b_150_100_16777215_00_images_zasluzonyzdrowia.jpegZasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

 • Odznaka "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
 • Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 1. Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;
 2. Dyrektora Instytutu lub
 3. Organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" – Dz. U. z 2005 r. Nr 65, poz. 573.

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu