^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

Ustawy. Rozporządzenia

1. Honorowy Dawca Krwi i jego przywileje.

pdf.jpg  USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. 

 

2. Wymagania zdrowotne dawcy krwi.

pdf.jpgRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

3. Wymagania zdrowotne dawcy krwi. Zmiana Rozporządzenia.

pdf.jpg Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

4. Prawo dawcy krwi do dnia wolnego od pracy.

pdf.jpg Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

5. Zasady i tryb przyznawania odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi .Wzór odznaki.

pdf.jpgRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"

6. Kto otrzymuje odznaczenie "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"?

pdf.jpgRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.w sprawie wzoru i szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

7. Kto może otrzymać odznaczenia państwowe?

pdf.jpg Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi

 

8. Przeliczanie innych składników krwi do nadania tytułów i odznak honorowych dla honorowych dawców krwi:

1 litr krwi = 3 litry osocza = 2 donacje krwinek płytkowych = 0,5 donacji krwinek białych = 2 jednostki krwinek czerwonych

pdf.jpgRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych

Inne ważne dokumenty

pdf.jpgStatus Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca   2008 r.

pdf.jpgRegulamin Klubów Honorowych Dawców Krwi zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

 

 

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu