^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

Czym jest krew?

Krew to płynna tkanka w skład której wchodzą:

 • krwinki czerwone (erytrocyty) są to komórkowe składniki krwi nie zawierające jądra, zawierające barwnik krwi hemoglobinę, odpowiedzialne są za transport tlenu do komórek organizmu, a następnie związanie dwutlenku węgla i wydalenie go w płucach,
 • krwinki białe (leukocyty) są to komórkowe składniki krwi, zawierające jądro; są bezbarwne i mniej liczne od erytrocytów; ich zadaniem jest ochrona organizmu przed infekcjami,
 • krwinki płytkowe (trombocyty) są to komórkowe składniki krwi, zawierające w swoim wnętrzu enzymy potrzebne do procesu krzepnięcia krwi,
 • osocze czyli plazma stanowi ok. 55% objętości krwi, składa się głównie z wody i rozpuszczonych w niej białek osocza (albumin, czynników krzepnięcia, białek odpornościowych).

  Wszystkie składniki krwi podlegają odnowie.

  1. Funkcja transportowa:

  • krew dostarcza tkankom tlen (bierze udział w oddychaniu), w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony,
  • oczyszcza organizm - pobiera zbędne produkty przemiany materii, np. CO, mocznik i przenosi do płuc i innych narządów wydalających jak nerki, skóra,
  • spełnia funkcje termostatyczne - przenosi ciepło z miejsc gdzie się go wytwarza najwięcej np. wątroba, mięśnie do skóry, gdzie produkcja jest mniejsza niż utrata,

  2. Funkcja ochronna i obronna - rozpoznawanie i niszczenie szkodliwych i obcych dla ustroju czynników (wirusów, bakterii),

  3. Funkcja homeostatyczna - utrzymywanie stałego środowiska wewnętrznego (stałość fizykochemiczna) - jest to warunek prawidłowego funkcjonowania organizmu.

  Cechy krwi

  W krwi człowieka, zwłaszcza na krwinkach czerwonych znajdują się różne antygeny, które odpowiedzialne są za grupy krwi i układ Rh. Układ grupowy ABO wyróżnia 4 grupy krwi: A, B, AB,O

  Czynnik Rh

  Na krwinkach czerwonych oprócz substancji grupowych ABO występuje także czynnik D, który określa przynależność do grupy Rh dodatniej. Układ grupowy Rh wyróżnia 2 grupy krwi:

    • Rh dodatni co stanowi ok.85% populacji.
    • Rh ujemny co stanowi 15% populacji.

  Dzięki temu zróżnicowaniu chorzy, w razie potrzeby otrzymują zgodną grupowo krew.

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu